LGM GROUP olarak, sürdürülebilirliği iş yapma kültürümüzün merkezine yerleştirmiş bir firma olarak, üretim faaliyetlerimizde olumsuz insan etkilerini en aza indirme amacımızla ilerliyoruz. Çevre dostu kimya mühendisliği ve çevre koruma hassasiyeti, şirketimizin temel prensipleridir. Bu doğrultuda, üretim süreçlerimizi çevre bilinci, enerji tüketimi ve insan güvenliği kriterleri doğrultusunda titizlikle yönetiyoruz.

Sürdürülebilirliği benimseme çabalarımız, ekolojik ekonomi ve tüketim tasarruflarını hedefleyen AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarımızla desteklenmektedir. Bu çalışmalar, gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakma sorumluluğumuzu yerine getirmek adına önemli adımlardır. İnovasyon ve teknolojiyi kullanarak, ürünlerimizin çevresel etkilerini azaltma konusundaki taahhütlerimizi sürekli olarak güçlendiriyor ve geliştiriyoruz.

Ayrıca, tedarik zincirimizden üretim tesislerimize kadar geniş bir perspektifte sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı kalarak, sosyal sorumluluk bilincimizi her aşamada sürdürmekteyiz. Çalışanlarımızın eğitimi ve farkındalık oluşturma programları aracılığıyla sürdürülebilirlik konusundaki bilinci arttırmaya yönelik çabalarımız, iş kültürümüzün temel bir unsurunu oluşturmaktadır.

LGM GROUP olarak, sürdürülebilirlik vizyonumuzla çevre, toplum ve iş dünyası arasında güçlü bir denge kurmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz.